Khăn Choàng

 Khăn choàng màu gucci  Khăn choàng màu gucci
 Khăn choàng sọc cam  Khăn choàng sọc cam
 Khăn choàng sọc kem  Khăn choàng sọc kem
 Khăn choàng sọc xanh  Khăn choàng sọc xanh
 Khăn choàng sọc xanh  Khăn choàng sọc xanh