Mới Toanh

 Bông tai khoen dài Bông tai khoen dài
 Bông tai khoen tròn Bông tai khoen tròn
 Bông tai khoen tròn Bông tai khoen tròn
 Bông tai khoen vàng Bông tai khoen vàng
 Bông tai khoen xanh lá Bông tai khoen xanh lá
 Bông tai kiểu Bông tai kiểu
 Bông tai lá rũ Bông tai lá rũ
 Bông tai lốc xoáy Bông tai lốc xoáy
 Bông tai mắc xích Bông tai mắc xích
 Bông tai mặt trời Bông tai mặt trời
 Bông tai mũi tên Bông tai mũi tên
 Bông tai ngắn dài Bông tai ngắn dài
 Bông tai ngắn dài Bông tai ngắn dài
 Bông tai ngăn dài Bông tai ngăn dài
 Bông tai ngắn dài Bông tai ngắn dài
 Bông tai ngàn hoa Bông tai ngàn hoa
 Bông tai ngẫu hứng Bông tai ngẫu hứng
 Bông tai ngôi sao Bông tai ngôi sao
 Bông tai ngôi sao Bông tai ngôi sao
 Bông tai nụ hoa mai Bông tai nụ hoa mai
 Bông tai nụ xà cừ Bông tai nụ xà cừ
 Bông tai pha lê Bông tai pha lê
 Bông tai pha lê Bông tai pha lê
 Bông tai pha lê Bông tai pha lê